Powrót

Zwolnienia podatkowe

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-09-29

Polskie prawo podatkowe przewiduje wiele zwolnień podatkowych adresowanych do osób uzyskujących dochody za granicą.

Zwolnieniu z podatku podlega m.in.:

1. Część Twoich dochodów za każdy dzień pobytu za granicą, w którym pozostawałeś w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w odrębnych przepisach;

Z tego zwolnienia możesz skorzystać, jeżeli:

 • masz miejsce zamieszkania w Polsce,
 • i przebywasz czasowo za granicą
 • oraz uzyskujesz tam dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy.

 

2. Część Twoich dochodów, jeżeli uzyskujesz je z tytułu:

 • stypendiów – w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w odrębnych przepisach, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium,
 • ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów;

Z tego zwolnienia możesz skorzystać, jeżeli:

 • masz miejsce zamieszkania w Polsce,
 • i przebywasz czasowo za granicą.

 

3. Otrzymywane przez Ciebie z zagranicy renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia – jeśli jesteś ofiarą wojenną lub członkiem rodziny takiej osoby,  renty wypadkowe – jeśli jesteś inwalidą a Twoje inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945 -  pod warunkiem, że przedstawisz płatnikowi dokument instytucji zagranicznej, stwierdzający charakter przyznanego świadczenia.

 

4. Maksymalnie kwota 85.528 zł, jeśli spełniasz warunki do skorzystania z tzw. ulgi dla młodych.

 

5. Maksymalnie kwota 85.528 zł, jeśli spełniasz warunki do skorzystania z tzw. ulgi dla rodzin 4+.

 

6. Maksymalnie kwota 85.528 zł, jeśli spełniasz warunki do skorzystania z tzw. ulgi dla pracujących seniorów.

 

Przepisy podatkowe przewidują również zwolnienie od podatku, maksymalnie do kwoty 85.528 zł, przychodów osób, które spełniają warunki do skorzystania z tzw. ulgi na powrót. Ulga ta jest skierowana do osób, które były nierezydentami polskimi i które przeniosły swoje miejsce zamieszkania na terytorium Polski po 31 grudnia 2021 roku.

 

W tym rozdziale zostaną omówione dwa w wyżej wymienionych zwolnień podatkowych:

 1. Ulga dla rodzin 4+
 • Jakie warunki należy spełnić aby skorzystać z tzw. ulgi dla rodzin 4+?
 1. Ulga na powrót
 • Jakie warunki należy spełnić, aby po zmianie miejsca zamieszkania na Polskę skorzystać z tzw. ulgi na powrót?

Więcej informacji dotyczących ulg podatkowych znajdziesz na stronie podatki.gov.pl.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, ze zm.).

 

Aktualizacja: Ministerstwo Finansów


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.