Powrót

Zwolnienia podatkowe

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-11-15

Polskie prawo podatkowe przewiduje wiele zwolnień podatkowych adresowanych do osób uzyskujących dochody za granicą.

 

Zwolnieniu z podatku podlega m.in.:

 

1. część Twoich dochodów za każdy dzień pobytu za granicą, w którym pozostawałeś w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w odrębnych przepisach;
Z tego zwolnienia możesz skorzystać, jeżeli:

  • masz miejsce zamieszkania w Polsce,
  • i przebywasz czasowo za granicą
  • oraz uzyskujesz tam dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy.

 

2. część Twoich dochodów , jeżeli uzyskujesz je z tytułu:

  • stypendiów – w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w odrębnych przepisach, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium,
  • ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów;

Z tego zwolnienia możesz skorzystać, jeżeli:

  • masz miejsce zamieszkania w Polsce,
  • i przebywasz czasowo za granicą.

 

3. otrzymywane przez Ciebie z zagranicy renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia – jeśli jesteś ofiarą wojenną lub członkiem rodziny takiej osoby,  renty wypadkowe – jeśli jesteś inwalidą a Twoje inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945 -  pod warunkiem, że przedstawisz płatnikowi dokument instytucji zagranicznej, stwierdzający charakter przyznanego świadczenia.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, ze zm.).

 

Aktualizacja: Ministerstwo Finansów


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.