Powrót

Zielona Karta i Biały Paszport

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2018-02-27

Zielona Karta i Biały Paszport

Osoby powracające do Polski, które posiadają pozwolenie na stały pobyt w USA (tzw. Zieloną Kartę), a które nie otrzymały obywatelstwa amerykańskiego, podlegają szeregowi przepisów amerykańskich, które należy zastosować, aby nie utracić tego statusu.

Amerykańskie prawo imigracyjne stwierdza, że status stałego rezydenta jest przeznaczony dla osób, które mają zamiar pozostać w USA na stałe i tam pracować. Dlatego Urząd Imigracyjny może uznać, że osoba przebywająca rok poza USA utraciła status rezydenta. W gestii takiej osoby jest wtedy udowodnienie, że tak się nie stało, gdyż posiada ona w USA pracę, dom czy rodzinę. Nawet 6-miesięczny pobyt poza USA może spowodować problemy z Zieloną Kartą, jednak w takim przypadku to Urząd Imigracyjny sam musi udowodnić utratę statusu rezydenta, np. poprzez wykazanie, że osoba ta jest zatrudniona lub zameldowana na stałe w Polsce.

Aby więc nie stracić pozwolenia na stały pobyt w USA, należy utrzymać jak najwięcej więzi ze Stanami Zjednoczonymi, przebywać tam jak najdłużej (przynajmniej raz do roku) oraz wystąpić o tzw. Biały Paszport (czyli po angielsku Reentry Permit) – dokument, który pozwoli na dłuższy pobyt poza USA bez utraty statusu stałego rezydenta tego kraju, co jest najlepszym rozwiązaniem.

Warto wiedzieć

Dokument zwany po angielsku Reentry Permit, a po polsku potocznie Białym Paszportem nie jest ani paszportem w sensie dosłownym, ani nie jest w białym kolorze. Jest to dokument, który zezwala na długoterminowy pobyt poza granicami Stanów Zjednoczonych bez obawy o utratę statusu stałego rezydenta.

Przepisy dotyczące tego dokumentu znajdują się w ustawie Federalnej 8 CFR Paragraf 223.2. Jest on wydawany na ogół właśnie dla osób, które posiadając status stałego rezydenta, chciałyby pozostać poza granicami USA dłużej niż rok. Wniosek o jego wydanie składamy w Urzędzie Imigracyjnym w USA, jednak możemy w nim zaznaczyć, że chcemy go odebrać poza granicami Stanów Zjednoczonych, na przykład w konsulacie amerykańskim w Polsce.

Reentry Permit jest wydawany na okres dwóch lat, jednak po wygaśnięciu oryginalnego dokumentu można starać się o następne, w sumie przez okres do sześciu lat.

Posiadając Reentry Permit, możemy przebywać poza USA ponad rok bez obawy o utratę statusu, z tym że Urząd Imigracyjny wciąż może zarzucić, że utraciliśmy status stałego rezydenta, jednak nie może jako argumentu użyć faktu przebywania przez nas poza USA przez ponad rok, lecz tylko kierować się innymi przesłankami i dokumentami, takimi jak posiadanie pracy czy stałego zameldowania w Polsce.

Warto wiedzieć

W przypadku obywateli USA, którzy powracają na stałe do Polski, nie ma powodu do obaw o powroty do USA w celu utrzymania statusu czy też występowania o Biały Paszport. Obywatele amerykańscy utrzymują swój status przebywając poza Stanami Zjednoczonymi bez względu na to, czy mają kiedykolwiek zamiar wrócić do USA.

Jeśli chodzi o osoby, które zostały wydalone (deportowane) ze Stanów Zjednoczonych z powodu pozostania w USA dłużej niż miały na to zezwolenie władz, to na ogół nie mają prawa na powrót do USA przez dziesięć lat. Według obecnych przepisów amerykańskich także osoby, które podczas rozprawy deportacyjnej poprosiły o tak zwane „dobrowolne opuszczenie USA” (Voluntary Departure) nie mogą powrócić do USA przez okres dziesięciu lat (jeśli były w USA nielegalnie dłużej niż rok) lub trzech lat (jeśli pozostały w USA bez statusu dłużej niż 180 dni, a krócej niż rok). Te same okresy zakazu wjazdu na teren USA dotyczą osób, które przebywały w USA nielegalnie, ale nie stawały przed sędzią imigracyjnym.

Istnieją pewne wyjątki od powyższych przepisów. W niektórych przypadkach osoby posiadające bliską rodzinę w USA, która posiada obywatelstwo amerykańskie lub pobyt stały, mogą złożyć specjalne podanie, prosząc o anulowanie zakazu wjazdu w związku z „wielkimi utrudnieniami życiowymi” dla tejże rodziny, spowodowanymi nieobecnością tej osoby w USA, jednak Urząd Imigracyjny nie zawsze chętnie dokonuje takiego anulowania. Aby starać się o dokonanie anulowania zakazu wjazdu niezbędny jest jednak kontakt z adwokatem w USA specjalizującym się w prawie imigracyjnym.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.