Zdrowie Zdrowie

Powrót

Wyjeżdżam na wakacje do Polski. Kto pokryje koszt leczenia?

Przebywam na urlopie macierzyńskim w Wielkiej Brytanii. Niedługo przyjeżdżam do Polski z moim dzieckiem, ale tylko na okres wakacji. Jak będzie wyglądało moje ubezpieczenie zdrowotne w kraju? Co w sytuacji nagłego wypadku? Czy moje ubezpieczenie w Anglii pokryje koszt leczenia w Polsce?

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2020 r. (akt. 20.10.2021 r.)

W okresie ubezpieczenia w brytyjskim systemie i podlegania brytyjskiemu ustawodawstwu osoba ma prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim. Jeżeli świadczenia podczas tymczasowego pobytu w Polsce mają charakter niezbędny z medycznego punktu widzenia to dokumentem na podstawie którego są one udzielane jest karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). Kartę EKUZ (ang. EHIC/GHIC) w Wielkiej Brytanii wydaje NHS.

Więcej informacji na ten temat karty EKUZ znajduje się na stronie portalu.

Jeżeli osoba przenosząca miejsce zamieszkania do Polski nadal posiada tytuł do ubezpieczenia w Wielkiej Brytanii, to może wystąpić do własnej instytucji ubezpieczeniowej z wnioskiem o wydanie formularza E106/dokumentu S1. Jest to dokument przeznaczony dla osób ubezpieczonych w jednym państwie członkowskim UE/EFTA a mieszkających w innym. Formularz E106/dokument S1 należy zarejestrować w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce. Po spełnieniu wymogów określonych przepisami o koordynacji, osoba posiadająca zarejestrowany dokument S1 ma prawo do pełnego zakresu rzeczowych świadczeń zdrowotnych w państwie miejsca zamieszkania, jeżeli jest ono inne niż państwo ubezpieczenia.

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń planowanych jest dokument S2.
Jest to dokument potwierdzający prawo do planowanego leczenia (np. porodu) w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym jest Pani ubezpieczona. Dokument ten jest zobowiązaniem, że strona go wystawiająca poniesie koszty leczenia. Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na podstawie formularza S2 do pokrycia polskiemu szpitalowi kosztów leczenia będzie zobowiązany w Polsce Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, który następnie obciąży stronę brytyjską kosztami Pani leczenia. 

Dokument S2:

  • nie podlega rejestracji w NFZ,
  • uprawnia do świadczeń planowych wskazanych przez instytucję właściwą uprawnionego – na formularzu mogą być wymienione np. świadczeniodawca, jednostka chorobowa, rodzaj świadczeń lub może być wybrany pełen zakres świadczeń,
  • uprawniony przedstawia S2/E112 bezpośrednio świadczeniodawcy.

Więcej informacji o dokumencie przenośnym S1 znajdzie Pani na stronie NFZ.

Więcej informacji o dokumencie przenośnym S2 znajdzie Pani na stronie NFZ.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, zarejestrowany dokument S1 i S2 uprawnia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w placówkach funkcjonujących w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej w danym państwie członkowskim. Natomiast nie uprawniają do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w gabinetach prywatnych i prywatnych placówkach ochrony zdrowia, chyba, że przedmiotowe placówki świadczą usługi w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej funkcjonującego w danym państwie.

Inne aspekty związane z dostępem do leczenia po Brexicie zostały opisane tu.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.