Powrót

Wyjazd dziecka za granicę a zgoda drugiego rodzica

 

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-07-10

Wyjazd dziecka za granicę a zgoda drugiego rodzica

Dziecko nie powinno przebywać za granicą tylko z jednym z rodziców bez zgody drugiego, który ma prawo współdecydowania o jego istotnych sprawach. Stanowi to naruszenie prawa, chyba że zezwolenia w tym zakresie udzielił sąd opiekuńczy.

Do wyjazdu dziecka za granicę jest potrzebna zgoda obojga rodziców, chyba że jeden z rodziców został całkowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona lub zawieszona.

A zatem w przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej wydanie paszportu dziecku za zgodą jednego z rodziców jest możliwe, chyba że ograniczenie władzy rodzicielskiej nie obejmuje prawa współdecydowania o wydaniu dokumentu paszportowego.

W innych wypadkach uzyskanie zgody w postaci oświadczenia jest niezbędne. Jeżeli rodzic, który nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie wyraża zgody na wyjazd, trzeba zwrócić się o zezwolenie do sądu opiekuńczego. Właściwym rzeczowo do rozpoznania takiego wniosku jest sąd rejonowy – wydział rodzinny i nieletnich jako sąd pierwszej instancji, a właściwym miejscowo jest sąd, w którego okręgu dziecko ma miejsce zamieszkania lub w którym przebywa.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ujednolicona (Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.).
2. Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz.U. 1995 Nr 108, poz. 528).

Aktualizacja: Ministerstwo Sprawiedliwości


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.