Powrót

Ustalenie ojcostwa

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2022-10-21

W świetle polskiego prawa istnieje domniemanie, iż ojcem dziecka jest mąż matki. Może ono zostać obalone tylko w drodze powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

W świetle polskiego prawa ojcem dziecka jest mąż matki, jeśli urodziło się ono w czasie trwania małżeństwa lub przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa. Jeśli dziecko urodzi się przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, ale matka dziecka wyjdzie wcześniej za mąż, istnieje domniemanie, że ojcem dziecka jest drugi mąż matki.

Domniemania ojcostwa nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie 300 dni od orzeczenia separacji.

Warto wiedzieć

Mąż, który ma wątpliwości, czy jest ojcem dziecka urodzonego przez żonę, może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. Należy to zrobić w ciągu roku od dnia, w którym mąż dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Bez prawomocnego wyroku zaprzeczającego ojcostwu domniemanie ojcostwa obowiązuje bezwzględnie, choćby było oczywiste, że dziecko nie mogło być spłodzone przez męża matki.

Jeśli ojcostwo nie zostało ustalone za granicą, to po powrocie do kraju można uregulować formalności związane z pochodzeniem dziecka przez uznanie ojcostwa dziecka albo na mocy orzeczenia sądu.

Uznanie ojcostwa dziecka zasadniczo może nastąpić przed:

  • kierownikiem urzędu stanu cywilnego,
  • polskim konsulem,
  • sądem.


Uznanie ojcostwa dziecka przed kierownikiem USC/polskim konsulem

Uznania ojcostwa dziecka można dokonać osobiście, przy udziale matki dziecka, w urzędzie stanu cywilnego (USC) lub w konsulacie.

 

W praktyce oświadczenia niezbędne do uznania ojcostwa składa się podczas spotkania z kierownikiem USC lub konsulem. Żeby kierownik USC lub konsul uznał ojcostwo - czyli wpisał ojca do aktu urodzenia dziecka- ojciec i matka dziecka muszą oświadczyć:

  • ojciec- że chce uznać ojcostwo dziecka,
  • matka - musi potwierdzi, że mężczyzna jest ojcem dziecka.

Stanowiska rodziców należy przedstawić osobiście, dlatego najlepiej wybrać się do urzędu razem.

Następnie kierownik USC lub konsul sporządzi protokół, który wszyscy podpiszą.

Matka dziecka może potwierdzić ojcostwo w późniejszym terminie. Ma na to 3 miesiące od dnia, w którym mężczyzna złożył oświadczenie.
 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359)

Aktualizacja: Ministerstwo Sprawiedliwości


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.