Powrót

Transfer pieniędzy

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-25

Transfer pieniędzy

Istnieje kilka różnych sposobów transferu pieniędzy z Irlandii do Polski. Wszystkie mają swoje plusy i minusy. Transfery bankowe są wolniejsze, ale za to tańsze. Transfery innego rodzaju kosztują więcej, ale pozwalają na odbiór gotówki niemal natychmiast.

Do dokonania takiego przelewu potrzebny nam będzie numer IBAN (International Bank Account Number) poprzedzony literkami PL i SWIFT (BIC), który poda nam oddział banku, do którego chcemy dokonać transferu. Przelew dotrze na konto po 3-5 dniach.

Warto wiedzieć

Jeżeli chcemy w Polsce otrzymać przelew w euro, musimy prowadzić tu konto walutowe. W innym wypadku przy przelewie na polskie konto waluta zostanie przeliczona po kursie dnia na złotówki, co może się okazać mniej korzystne niż przelew na rachunek walutowy.

Wielu rodaków decyduje się jednak na przywóz pieniędzy w gotówce. W przypadku mniejszych kwot nie stanowi to większego problemu. Przy kwotach stanowiących równowartość bądź przekraczających 10 tys. euro trzeba jednak pamiętać o obowiązku zgłoszenia tego faktu przy odprawie paszportowej. Prawo to jest identyczne na terenie całej Unii Europejskiej.

Warto wiedzieć

Służby celne krajów UE mają prawo zatrzymać niezgłoszone kwoty jako podejrzane i podejmować działania przeciwko tym, którzy decydują się na ich przewóz.

Co istotne, na równowartość 10 tys. euro składają się w tym wypadku wszystkie papiery wartościowe, a więc oprócz banknotów także akcje, obligacje, czeki podróżne itp. Wymóg został wprowadzony ze względu na unijną dyrektywę o praniu brudnych pieniędzy, która umożliwia monitorowanie transakcji finansowych.

Warto wiedzieć

Może się zdarzyć, że kantory lub banki nie przyjmują monet bądź płacą za nie po bardzo zaniżonym kursie. W przypadku przewożenia pieniędzy w gotówce warto więc wymienić pieniądze jeszcze w Irlandii na banknoty.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku – Prawo dewizowe
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków
  3. Ustawa z dnia 10 września 1999 roku – Kodeks karny skarbowy

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.