Powrót

Świadczenia zdrowotne

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-09-24

Ubezpieczeniem zdrowotnym w Wielkiej Brytanii objęte są co do zasady jedynie osoby spełniające warunek stałego zamieszkiwania  w tym państwie. Jeżeli więc dana osoba decyduje się powrócić na stałe do Polski, traci prawo do świadczeń ubezpieczenia zdrowotnego w Wielkiej Brytanii.

Wyjeżdżając na stałe do Polski, jesteśmy zobowiązani do wyrejestrowania się z NHS (National Health Service). W tym celu należy skontaktować się z naszym GP i po prostu powiadomić o tym, że powinniśmy zostać wyrejestrowani z NHS.

Przestajemy być również uprawnieni do korzystania z ubezpieczenia na podstawie karty EHIC (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) wydanej przez NHS. Nawet jeżeli wracając do Polski na stałe, dysponujemy wciąż ważną kartą EHIC, nie mamy podstaw do ubiegania się o świadczenia na jej podstawie. Karta powinna zostać zwrócona do NHS.

Nieco inne zasady obowiązują osoby, które pobierają brytyjską emeryturę albo rentę (long-term incapacity benefit) i decydują się wyjechać na stałe z Wielkiej Brytanii. Koszty leczenie tych osób są finansowane przez Wielką Brytanię. Przed wyjazdem do Polski osoby te powinny uzyskać formularz S1, który jest podstawą rejestracji w funduszu zdrowia w Polsce.

Jeżeli pomimo braku podstaw do korzystania z brytyjskiego ubezpieczenia zdrowotnego korzystaliśmy z tego ubezpieczenia
(np. posługiwaliśmy się kartą EHIC), może się okazać, że ostatecznie będziemy zobowiązani pokryć koszty leczenia we własnym zakresie.

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia w NHS w przypadku opuszczenia Wielkiej Brytanii można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.nhs.uk/NHSEngland/Healthcareabroad/movingabroad/Pages/Livingabroad.aspx.

Ważne!

Koniec okresu przejściowego - 31 grudnia 2020 r. - , związanego z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE, spowoduje wygaśnięcie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej do tej daty wynikających z regulacji koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Więcej informacji znajduje się na stronie brexit.gov.pl.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.