Powrót

Świadczenia społeczne

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2024-03-21

Świadczenia społeczne

Przed wyjazdem z kraju dotychczasowego pobytu należy uzyskać odpowiednie formularze potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz uprawnienia do uzyskania świadczeń.

Kwestie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej regulują dwa rozporządzenia:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 oraz 
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009.

Przepisy dotyczą państw członkowskich Unii Europejskiej, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii.

Wracając do Polski z krajów Unii Europejskiej, warto zabrać odpowiednie formularze, które będą pomocne szczególnie w kwestiach związanych z ubieganiem się o świadczenia z tytułu uzyskania statusu osoby bezrobotnej. Warto postarać się o dokument PD U1, dzięki któremu czas przepracowany za granicą może zostać zaliczony do okresu niezbędnego do przyznania zasiłku dla osób bezrobotnych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule „Zasiłek dla bezrobotnych po powrocie do Polski”.

Z wnioskiem o wydanie dokumentów należy wystąpić do instytucji odpowiedzialnej w danym państwie za przyznanie i wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych (najczęściej są to urzędy pracy). Osoby, które pobierają za granicą zasiłek dla bezrobotnych i zależy im na jego transferze do Polski, powinny postarać się o wydanie dokumentu PD U2. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykułach „Transfer zasiłków dla bezrobotnych z krajów członkowskich Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii”.

Osoby uprawnione do świadczeń emerytalnych lub rentowych, zainteresowane ich przekazywaniem do Polski powinny złożyć wniosek o transfer we właściwej instytucji zagranicznej lub w ZUS.

W przypadku powrotu z państw trzecich należy sprawdzić, czy Polska podpisała z danym krajem umowę o zabezpieczeniu społecznym. Wykaz umów jest dostępny na stronie internetowej ZUS.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.