Powrót

Sprowadzanie ciała osoby zmarłej poza granicami kraju

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-11-16

Sprowadzanie ciała osoby zmarłej poza granicami kraju

W celu sprowadzenia ciała osoby zmarłej za granicą należy wpierw uzyskać zezwolenie od odpowiedniego starosty (burmistrza lub prezydenta miasta) w zależności od miejsca planowanego pogrzebu. Na podstawie takiego zezwolenia otrzymuje się zaświadczenie na sprowadzenie zwłok lub prochów (szczątków) do kraju od konsula RP.

Za wydanie zezwolenia na sprowadzenie zmarłego z zagranicy nie płaci się opłaty skarbowej. Starosta (burmistrz lub prezydent miasta) wydaje decyzję niezwłocznie, najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia otrzymania wniosku.

W wypadku śmierci spowodowanej chorobą zakaźną obowiązują pewne ograniczenia co do możliwości pogrzebu w Polsce.
W odniesieniu do ściśle określonych chorób starosta (burmistrz lub prezydent miasta) może wyrazić zgodę na sprowadzenie ciała zmarłego dopiero po upływie dwóch lat.

 

Szczegółowe informacje na temat transportu zwłok w kraju, jak również sprowadzanie ich z zagranicy znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz.1783, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. Nr 152, poz. 1742),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r., Nr 249, poz. 1866).


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.