Powrót

Sądowe pozwolenie na wydanie paszportu dla dziecka

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-06-11

W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, należy zwrócić się do sądu rodzinnego w celu uzyskania takiej zgody. Wniosek w tej sprawie składa się do wydziału rodzinnego i nieletnich.

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o wydanie zgody na uzyskanie paszportu przez dziecko jest:

  • sąd rejonowy miejsca zamieszkania dziecka,
  • sąd rejonowy miejsca pobytu dziecka– jeśli dziecko nie ma miejsca zamieszkania,
  • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – jeśli miejsca zamieszkania bądź pobytu nie da się ustalić.

Warto wiedzieć

Za granicą dokument paszportowy może być wydany za zgodą tylko jednego rodzica. W ten sposób paszport można otrzymać wyłącznie z ważnych powodów, jeżeli przemawia za tym dobro dziecka. Szczególnie wtedy, gdy uzyskanie zgody drugiego rodzica jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 617)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.)

Aktualizacja: Ministerstwo Sprawiedliwości


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.