Powrót

Sądowe pozwolenie na wydanie paszportu dla dziecka

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-02

 

W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, należy zwrócić się do sądu rodzinnego w celu uzyskania takiej zgody. Wniosek w tej sprawie składa się do wydziału rodzinnego i nieletnich.

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o wydanie zgody na uzyskanie paszportu przez dziecko jest:

  • sąd rejonowy miejsca zamieszkania dziecka,
  • sąd rejonowy miejsca pobytu dziecka– jeśli dziecko nie ma miejsca zamieszkania,
  • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – jeśli miejsca zamieszkania bądź pobytu nie da się ustalić.

Warto wiedzieć

Za granicą dokument paszportowy może być wydany za zgodą tylko jednego rodzica. W ten sposób paszport można otrzymać wyłącznie z ważnych powodów, jeżeli przemawia za tym dobro dziecka. Szczególnie wtedy, gdy uzyskanie zgody drugiego rodzica jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Należy jednocześnie nadmienić, że wyrażenie przez rodzica zgody na wyrobienie paszportu bądź uzyskanie zgody zastępczej sądu nie jest równoznaczne ze zgodą na wyjazd dziecka za granicę (np. na wakacje lub na stałe).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 617, 2320, z 2021 r. poz. 464)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359)

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550)

 

Aktualizacja: Ministerstwo Sprawiedliwości


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.