Назад

Bony szkoleniowe dla powracających z zagranicy do Małopolski

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-09-30

Projekt „Nowy Start w Małopolsce” jest skierowany do osób po 30. roku życia, które wracają z zagranicy do Małopolski. Dostępna jest nowa forma wsparcia: bony szkoleniowe.

Celem przedsięwzięcia jest dostarczenie 836 osobom powracającym z zagranicy informacji na temat możliwości rozwoju, kształcenia, pozyskania zatrudnienia i innych możliwości oferowanych przez region, w szczególności poprzez uczestnictwo w specjalistycznej usłudze poradnictwa zawodowego oraz indywidualnych konsultacjach.

Grupa docelowa

Osoby mieszkające lub uczące się w Małopolsce, powyżej 30. roku życia, bez zatrudnienia (nie muszą być zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy), które mieszkały, uczyły się lub pracowały za granicą i wróciły do kraju w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50. roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety,
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (nienależący do wyżej wymienionych grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza).

Formy wsparcia

W ramach projektu realizowane jest:

  • poradnictwo zawodowe dla każdego uczestnika w formie bilansu kompetencji (podstawowego lub pogłębionego),
  • bezpośrednie konsultacje,
  • porady zdalne w ramach prowadzonego dyżuru telefonicznego.

W ostatnim czasie został dodany nowy element – bony na szkolenia. Dzięki nim uczestnik może otrzymać 85% dofinansowania na wybrane przez siebie szkolenie.

 

 

Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś 8. Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa). Jego wartość to 1 465 951,34  zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wkładu własnego.

Kontakt

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
tel. 12 619 85 61, 12 619 85 62
e-mail: powroty@wup-krakow.pl
 

Wzory dokumentów do pobrania: https://www.pociagdokariery.pl/oferta/dla-powracajacych-z-zagranicy/po-powrocie-co-dalej

 

Projekt realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.