Назад

Masz problem z urzędem w Unii Europejskiej – SOLVIT pomoże!

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-10-12

SOLVIT jest bezpłatnym i nieformalnym systemem, który pośredniczy w rozwiązywaniu konkretnych problemów - sporów z administracją publiczną innego państwa członkowskiego UE (oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii), powstałych w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa UE. SOLVIT pomaga zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom.

W Polsce, Centrum SOLVIT aktualnie działa w Departamencie Spraw Europejskich w Ministerstwie Rozwoju. 

 

Z jakim kłopotem do SOLVIT-u?

 

Do SOLVIT-u można zgłaszać problemy:

 • wynikające z naruszenia prawa UE z zakresu rynku wewnętrznego,
 • spowodowane przez administrację innego państwa członkowskiego,
 • zawierające element transgraniczny (np. polski obywatel ma problemy z urzędem francuskim).

SOLVIT zajmuje się przede wszystkim problemami w następujących obszarach:

 • zabezpieczenie społeczne,
 • zezwolenie na pobyt,
 • uznawanie kwalifikacji zawodowych,
 • dostęp produktów do rynku,
 • prawo jazdy,
 • dostęp do rynku usług,
 • podjęcie działalności na własny rachunek,
 • rejestracja pojazdów silnikowych,
 • kontrole graniczne i drogowe,
 • podatek VAT.

 

 

Nawet SOLVIT nie pomoże

 

SOLVIT nie może zająć się problemem, jeśli:

 • nie ma on charakteru „transgranicznego” (np. problem polskiego obywatela z polskim organem administracji),
 • dotyczy relacji między przedsiębiorcami,
 • dotyczy relacji konsument-przedsiębiorca.

 

Więcej o SOLVIT

 

Informacje na temat procedury obiegu spraw zgłoszonych do SOLVIT, a także instrukcja zgłaszania problemów do polskiego Centrum SOLVIT znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju. Można tam również znaleźć konkretne przykłady działań SOLVIT-u.

 

 

Barbara Fajfer, Powroty.gov.pl


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.