Formalności po powrocie Formalności po powrocie

Назад

Gdzie powinienem zgłosić swój powrót, czy muszę się zameldować?

Wyjechałem z Polski kilka lat temu, zgłaszając wcześniej swój wyjazd. Teraz wróciłem do Polski na stałe, ale do innej miejscowości. Gdzie powinienem zgłosić swój powrót, czy muszę się zameldować?

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-09-11

Jeśli wcześniej zgłosił Pan swój wyjazd z Polski, informując że opuszcza Pan Polskę bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, to w sytuacji gdy zdecydował się Pan na powrót jest Pan zobowiązany najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia pobytu, poinformować o tym urząd gminy, właściwy ze względu na Pana miejsce zamieszkania.
Obowiązek meldunkowy nie został zniesiony, także proszę również zameldować się pod adresem, pod którym Pan aktualnie przebywa.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.