Zdrowie Zdrowie

Назад

Wracam do Polski z UK ale pracować będę za jakiś czas. Na jakiej podstawie mogę posiadać ubezpieczenie?

Wracam do Polski po kilku latach pracy w UK, nie pracowałem nigdy w Polsce. Pracę w Polsce planuję podjąć dopiero za kilka miesięcy. Jak mogę zapewnić sobie ubezpieczenie zdrowotne na ten okres?

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2020 r.

W okresie ubezpieczenia w brytyjskim systemie i podlegania brytyjskiemu ustawodawstwu osoba ma prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim. Jeżeli świadczenia podczas tymczasowego pobytu w Polsce mają charakter niezbędny z medycznego punktu widzenia to dokumentem na podstawie którego są one udzielane jest karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). Kartę EKUZ (ang. EHIC) w Wielkiej Brytanii wydaje NHS.

Więcej informacji na ten temat karty EKUZ znajduje się na stronie portalu.

Jeżeli osoba przenosząca miejsce zamieszkania do Polski nadal posiada tytuł do ubezpieczenia w Wielkiej Brytanii, to może wystąpić do własnej instytucji ubezpieczeniowej z wnioskiem o wydanie formularza E106/dokumentu S1. Jest to dokument przeznaczony dla osób ubezpieczonych w jednym państwie członkowskim UE/EFTA a mieszkających w innym. Formularz E106/dokument S1 należy zarejestrować w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce. Po spełnieniu wymogów określonych przepisami o koordynacji, osoba posiadająca zarejestrowany dokument S1 ma prawo do pełnego zakresu rzeczowych świadczeń zdrowotnych w państwie miejsca zamieszkania, jeżeli jest ono inne niż państwo ubezpieczenia.

Prawo do świadczeń finansowanych z ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce przysługuje osobom ubezpieczonym.


Informacje na temat obowiązujacych w Polsce tytułów do ubezpieczenia znajdują się na stronie NFZ.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.