Formalności przed powrotem Formalności przed powrotem

Назад

W jakim celu należy uzyskać dokument PD U2 (dawny formularz E 303)?

Dowiedziałem się, że przed powrotem do kraju powinienem postarać się o dokument PD U2 (dawny formularz E303). Czego on dotyczy i gdzie mogę go uzyskać?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Jeżeli uzyskał Pan prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia w państwie swojego ostatniego zatrudnienia, którym był kraj Unii Europejskiej i wraca do Polski w celu poszukiwania pracy, ma Pan prawo do transferu zasiłku dla bezrobotnych. Należy w tym celu uzyskać dokument PD U2 uprawniający do transferu zasiłku.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Powrotniku np. w Formalnościach przed powrotem z Wielkiej Brytanii lub w Formalnościach przed powrotem z Irlandii oraz w artykule Transfer zasiłków dla bezrobotnych z krajów Unii Europejskiej.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.