Rodzina Rodzina

Назад

Transfer renty/emerytury z UE/EOG a ubezpieczenie zdrowotne


Czy w przypadku transferu zagranicznej renty lub emerytury z innego kraju członkowskiego UE/EOG na polskie konto bankowe, polski bank jest zobowiązany pobrać składkę na ubezpieczenie zdrowotne?

Ostatnia aktualizacja: 20.04.2021 r. (ZUS)


Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, bank wypłacający świadczenie emerytalno-rentowe z innego państwa członkowskiego UE, jest zobowiązany skierować do oddziału wojewódzkiego NFZ pytanie, czy świadczeniobiorca podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce.


Bank odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanego danej osobie świadczenia zagranicznego, jedynie w przypadku gdy  otrzymał z NFZ informację potwierdzającą podleganie danej osoby ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce z tytułu pobierania polskiego świadczenia emerytalno-rentowego.


W sytuacji, gdy NFZ nie potwierdzi faktu podlegania danej osoby ubezpieczeniu zdrowotnemu, bank wypłacający zagraniczne świadczenie nie dokona zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, a ze świadczenia zagranicznego nie będzie potrącana składka zdrowotna.

W takim przypadku osoba ta może skorzystać ze świadczeń zdrowotnych w Polsce na podstawie zaświadczenia S1 wystawionego przez instytucje właściwą państwa, które przyznało świadczenie.

Więcej informacji o dokumencie S1 można znaleźć tu.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielić może NFZ.
 

 

 

 
 

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.