Назад

Przewóz okazów gatunków zagrożonych wyginięciem - test

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-04-16

Przewóz okazów gatunków zagrożonych wyginięciem

Przewóz okazów gatunków zagrożonych wyginięciem (zwanych okazami CITES) podlega ograniczeniom i może odbywać się wyłącznie na podstawie odpowiedniej dokumentacji.

Należy pamiętać, że przewóz okazów gatunków zagrożonych wyginięciem wymaga uzyskania specjalnych dokumentów, a ich brak grozi karą więzienia, karą pieniężną i konfiskatą przewożonych okazów.

Przed przywozem pamiątek z egzotycznych roślin i zwierząt należy upewnić się, czy nie są one objęte przepisami dotyczącymi ochrony dzikiej fauny i flory poprzez ograniczanie handlu (CITES). Jeżeli przewożona rzecz została utworzona z zagrożonych gatunków objętych tymi przepisami, nie znaczy to, że nie ma możliwości przywiezienia jej do kraju. Należy jednak upewnić się, że okaz został legalnie pozyskany i dopełnić wszelkich wymaganych procedur eksportowych i importowyc

Lista gatunków zagrożonych wyginięciem jest zawarta w załącznikach I, II i III Konwencji Waszyngtońskiej, które w aktualnej wersji obowiązują od 23 czerwca 2010 r. Z ich treścią można zapoznać się na stronie sekretariatu CITES: http://www.cites.org/.

Przed planowanym przyjazdem należy sprawdzić czy okazy, które chcemy przywieźć do Unii Europejskiej, należą do gatunków CITES i czy ich wwóz jest obecnie dozwolony. Ze względu na swobodny przepływ towarów w obrębie Unii Europejskiej dokumenty CITES wydane w jednym z krajów Wspólnoty są honorowane przez inne kraje.

Okazami CITES są żywe lub martwe rośliny i zwierzęta, ich części i produkty pochodne, np.:

  • spreparowane zwierzęta lub części ich ciał,
  • torebki, portfele, paski, buty wykonane np. ze skór krokodyli, węży czy waranów,
  • futra i skóry z dzikich kotów, niedźwiedzi, wydr lub wilków,
  • wyroby jubilerskie, w skład których wchodzi np. kość słoniowa,
  • pamiątki, takie jak koralowce, muszle przydaczni, rogi nosorożców itp.,
  • medykamenty zawierające pochodne z gatunków zagrożonych wyginięciem.

Pełna lista gatunków objętych ochroną znajduje się w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl.