Rodzina Rodzina

Назад

Obywatelstwo dziecka urodzonego w UK przed rokiem 2012 - ojciec obywatel polski, matka cudzoziemka

Ostatnia aktualizacja: 20.11.2020 r.

Moja córka urodziła się  przed 2012 r. w Belgii. Ja mam obywatelstwo polskie, moja partnerka niemieckie. Czy córka nabyła obywatelstwo polskie, w jaki sposób to potwierdzić? Mieszkamy w Belgii.

Jeśli dziecko jest urodzone przed 15.08.2012 r. (data wejścia w życie ustawy o obywatelstwie polskim z 2009 r.), z rodziców, z których jedno miało obywatelstwo polskie a drugie wyłącznie obce w dacie urodzenia dziecka, to potrzebne jest potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego przez dziecko (decyzja właściwego wojewody lub wojewody mazowieckiego – jeśli dziecko nigdy nie mieszkało w Polsce), ponieważ pod rządami poprzedniej ustawy rodzice mogli wybrać do 3 m-ca życia dziecka obywatelstwo obce dla dziecka, po rodzicu cudzoziemcu.

Wniosek o potwierdzenie obywatelstwa polskiego można złożyć za pośrednictwem konsula, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie konsularnym RP, np.: https://www.gov.pl/web/belgia/potwierdzenie-posiadania-lub-utraty-obywatelstwa-polskiego.

Uzyskanie poświadczenia będzie potwierdzeniem polskiego obywatelstwa.

W dalszej kolejności możliwe będzie wnioskowanie o polski dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). W tej sytuacji numer PESEL otrzyma się automatycznie podczas składania wniosku o dowód osobisty lub paszport.

Przed złożeniem wniosku o paszport/dowód osobisty należy dokonać umiejscowienia zagranicznego aktu urodzenia dziecka w polskim rejestrze stanu cywilnego (tzw. transkrypcja).

Uwaga!

Jeżeli dziecko urodziło się za granicą i pochodzi z małżeństwa (matka – cudzoziemka, ojciec- obywatel polski), to ojcostwo dziecka jest ustalone już z dniem urodzenia, jeżeli natomiast jest pozamałżeńskie, to ojciec – polski obywatel musi uznać to dziecko. Jeżeli zrobił to przed upływem roku od dnia urodzenia dziecka, to nabyło ono obywatelstwo polskie, jeżeli po upływie roku to nie. W tej sytuacji rodzic - obywatel polski, aby uzyskać obywatelstwo polskie dla dziecka powinien wystąpić o jego nadanie.

 

 

 

 

 

 
 

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.