Rodzina Rodzina

Назад

Obywatelstwo dziecka urodzonego w UK po roku 2012 - matka obywatelka Polski i ojciec cudzoziemiec

Ostatnia aktualizacja: 20.11.2020 r.

Mój syn urodził się po 2012 r w UK. Ja mam obywatelstwo polskie, mąż brytyjskie. Czy syn nabył obywatelstwo polskie, w jaki sposób to potwierdzić? Mieszkamy w Wielkiej Brytanii.

Jeśli ma Pani obywatelstwo polskie i miała je Pani w dacie urodzenia syna, to syn nabył obywatelstwo polskie po Pani, z datą urodzenia. Potwierdzeniem posiadanego obywatelstwa jest dokument tożsamości (dowód osobisty/paszport). W celu uzyskania polskiego dokumentu należy dokonać transkrypcji/rejestracji zagranicznego aktu urodzenia dziecka w polskim rejestrze aktów stanu cywilnego, a następnie zawnioskować dziecku o paszport lub dowód osobisty. Zawnioskowanie o dokument tożsamości automatycznie uruchomi również procedurę nadania dziecku numeru PESEL.

Wniosek o transkrypcję, a w dalszej kolejności paszport można złożyć za pośrednictwem konsula w urzędzie konsularnym właściwym terytorialnie ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek o dowód można złożyć wyłącznie bezpośrednio w polskim urzędzie.

Więcej informacji można znaleźć tu: https://powroty.gov.pl/dzieci-dp2/-/asset_publisher/FGMpLJakyAXr/content/nabycie-obywatelstwa-polskiego-przez-dziecko-10058

 

 

 

 
 

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.