Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza

Назад

Na jakie wsparcie może liczyć osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą w Polsce ?

Na jakie wsparcie może liczyć osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą w Polsce?

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą w Polsce mogą ubiegać się o następujące formy wsparcia:

Z dotacji z powiatowych urzędów pracy mogą skorzystać osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy  jako bezrobotne oraz absolwenci centrum integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS), z dotacji unijnych - osoby spełniające wymogi formalne dotyczące danego programu, a z niższych składek ZUS - osoby, które nie prowadziły działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy (zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.)).

Dotacje z urzędów pracy oraz dotacje unijne są przyznawane w trybie konkursowym, a co za tym idzie wnioskujący o nie powinni spełnić warunki określone w regulaminach przyznawania dotacji, które są dostępne w instytucjach organizujących nabór wniosków.

Kwota dofinansowania, jakie można uzyskać na otwarcie własnej działalności gospodarczej jest uzależniona od rodzaju programu, w ramach którego przydziela się dotacji. W przypadku dotacji z powiatowego urzędu pracy może ona wynieść maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, zaś w przypadku dotacji unijnych wynosi zazwyczaj od 30 do 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Na przykład w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” wynosi maksymalnie 40 tys. złotych.

Firmy mogą również liczyć na różne formy pomocy ze strony polskich i międzynarodowych organizacji pozarządowych, oferujących m.in. mikropożyczki, kredyty technologiczne. Pełna lista takich organizacji wraz z opisem profilu ich działania znajduje się w Powrotniku.

W razie pytań dotyczących rodzajów wsparcia dla przedsiębiorców w określonym regionie warto skorzystać z informacji oferowanych przez Punkty Konsultacyjne, które działają pod agendą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej na ten temat:


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.