Zdrowie Zdrowie

Назад

Czy mogę holenderską kartę zdrowotną przedstawić w szpitalu do operacji usunięcia przepukliny z kręgosłupa, czy muszę się starać w Polsce o jakiś dodatkowy dokument?

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2020 r.

Czy mogę holenderską kartę zdrowotną przedstawić w szpitalu do operacji usunięcia przepukliny z kręgosłupa, czy muszę się starać w Polsce o jakiś dodatkowy dokument?

W przypadku, gdy Pani pobyt  na terytorium RP ma charakter czasowy i związany jest  z uzyskaniem leczenia planowanego (np. operacji), powinna Pani legitymować się dokumentem S2, który stanowi zgodę państwa właściwego, czyli państwa w którym  jest Pani ubezpieczona, na uzyskanie określonego leczenia w innym państwie członkowskim UE/EFTA.

Zakres świadczeń ustalany jest indywidualnie i ograniczony jest do świadczeń, które zostały wskazane na dokumencie wystawionym przez państwo właściwe, czyli państwo w którym  jest  Pani ubezpieczona i jest zobowiązaniem do pokrycia szpitalowi kosztów operacji i następnie NFZ obciąży stronę holenderską kosztami leczenia.

Formularz E112/ Dokument S2:

- nie podlega rejestracji w NFZ,

- uprawnia do świadczeń planowych wskazanych przez instytucję właściwą uprawnionego – na formularzu mogą być wymienione np. świadczeniodawca, jednostka chorobowa, rodzaj świadczeń lub może być wybrany pełen zakres świadczeń,

- Pani jako osoba uprawniona przedstawia S2 lub E112 bezpośrednio świadczeniodawcy,

- w przypadku posiadania przez  Panią EKUZ/Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ, oraz formularza E112/dokumentu przenośnego S2, świadczenie należy rozliczyć na podstawie formularza E112/dokumentu przenośnego S2, jeśli świadczenie mieści się w zakresie świadczeń na jaki został wydany.

- osoba korzystająca w Polsce z zaplanowanych zabiegów nie posiadając formularza E 112/ Dokumentu S2, jest traktowana jako pacjent prywatny, a zatem jest zobowiązana do pokrycia pełnych kosztów leczenia.

Jeżeli przebywa Pani w Polsce na stałe, a posiada ubezpieczenie na terenie Holandii, to wówczas powinna Pani w Oddziale NFZ zarejestrować  formularz S1, który potwierdzi  Pani zagraniczne ubezpieczenie i będzie Pani mogła korzystać z opieki medycznej w Polsce.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.