Przeprowadzka Przeprowadzka

Назад

Kogo obejmuje zwolenienie z cła w ramach mienia przesiedlenia?

Jestem obecnie w Wielkiej Brytanii, gdzie kupiłam samochód (przystosowany na europejskie drogi, jednak na angielskich tablicach rejestracyjnych) Teraz chciałabym się dowiedzieć o "mienie przesiedleńcze", bo słyszałam, że jeśli spędziłam jakiś czas poza granicami kraju, to wracając do Polski mogę zabrać ten samochód nie płacąc cła. Czy to prawda?

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-09-11

Przepisy prawa celnego z zakresu zwolnień celnych odnoszą się do towarów przywożonych z państw trzecich (spoza UE) na terytorium UE.

W przypadku rzeczy przywożonych w ramach tzw. mienia przesiedlenia zwolnienie z należności celnych przywozowych dotyczy zarówno obywateli polskich powracających do Polski po czasowym zamieszkiwaniu w państwie trzecim, jak również osób zagranicznych przenoszące swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego na terytorium Polski.

Rzeczy przywożone do Polski z terytorium Unii Europejskiej, w tym również w ramach mienia przesiedleńczego, nie podlegają obowiązkowi zapłaty cła. Z dniem przystąpienia do UE Polska została bowiem objęta unią celną, co oznacza zakaz stosowania między państwami członkowskimi ceł przywozowych i wywozowych.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.