Zdrowie Zdrowie

Назад

Czy możliwe jest, aby obywatel Niemiec został skierowany do domu opieki w Polsce (koszt tego pobytu pokrywałyby Niemcy)?

Ostatnia aktualizacja: 08.06.2020 r. (Ministerstwo Zdrowia)

Mając takie sama prawa, jak ubezpieczony w NFZ, osoba ta będzie mogła zostać skierowana do zakładu opiekuńczo-leczniczego (finansowanego przez NFZ w ramach ubezpieczenia) lub uzyskać domową opiekę pielęgniarki opieki długoterminowej, na podstawie skierowania lekarza pierwszego kontaktu. Należy jednak mieć na uwadze dość długi okres oczekiwania na miejsce w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i świadczenia pielęgniarskie w domu. Osoba ubezpieczona w Niemczech nie ma w tym zakresie żadnych przywilejów. Koszty leczenia w ZOL będą finansowane przez NFZ i zwracane przez kasę chorych. Natomiast pobyt w prywatnym/odpłatnym domu opieki będzie musiał być finansowany z własnych środków pacjenta i/lub jego rodziny i od kasach chorych zależy, czy zostanie zrefundowany.  NFZ nie będzie pośredniczył w tych operacjach. Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczą tylko publicznej służby zdrowia w państwach członkowskich UE.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.