Назад

Jak wygląda proces uznawania wykształcenia w Polsce?

Ostatnia aktualizacja: 08.06.2020 r. (ENIC-NARIC Polska Pion Uznawalności Wykształcenia i Uwierzytelniania Dokumentów)

Mieszkam we Włoszech, skończyłam tutaj podwójne studia, teraz myślę o powrocie, a nie wiem jak będzie bedzie wyglądać ich uznanie?

Instytucją właściwą do spraw uznawalności wykształcenia uzyskanego za granicą jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Zapraszamy do kontaktu z Pionem Uznawalności Wykształcenia: adres e-mail dyplom@nawa.gov.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące włoskiego systemu szkolnictwa wyższego oraz dokumentów uzyskiwanych na poszczególnych etapach edukacji wraz ze wskazaniem podstaw prawnych ich uznania w Polsce, znajdują się w opracowaniu dostępnym na stronie https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/opisy-zagranicznych-systemow-edukacji;

Na początku grudnia 2019 r. NAWA uruchomiła system KWALIFIKATOR, zawierający kwalifikacje z kilkunastu państw, w tym z Włoch. Baza pozwala ocenić poziom i status kwalifikacji w państwie ich wydania oraz wskazuje konkretne podstawy prawne, z których wynikają poszczególne uprawnienia posiadacza dyplomu. Zapraszamy na stronę https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/system-kwalifikator, sugerujemy w pierwszej kolejności zapoznanie się z instrukcją korzystania z KWALIFIKATORA.

NAWA – zgodnie ze swoimi zadaniami – wydaje informacje o zagranicznych dyplomach (w tym potwierdzenie poziomu wykształcenia i uprawnień do kontynuacji kształcenia) po otrzymaniu wniosku wraz z kompletem dokumentów wskazanych na stronie https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Informacje wydawane są bezpłatnie.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.