Rodzina Rodzina

Назад

Jak w Polsce zalegalizować pobyt partnera (cudzoziemca)?

Ostatnia aktualizacja: 05.06.2020 r. (Urząd Wojewódzki Wydział do Spraw Cudzoziemców i Rejestracji Zaproszeń)

Jaka jest procedura legalizacji w Polsce pobytu partnerki (nie małżonki ani członka rodziny) spoza Europy, jeżeli dotychczas nie mieszkaliśmy razem a jedynie regularnie spotykaliśmy się i właśnie chcemy przenieść się razem do Polski (której jestem obywatelem) w celu wspólnego życia. Zapewniam pokrycie kosztów utrzymania partnerki.

Art. 160 pkt. 3 ustawy o cudzoziemcach mówi o cudzoziemcu prowadzącym życie rodzinne z obywatelem RP, niebędącym małżonkiem obywatela RP np. konkubinat, związek partnerski. Cudzoziemiec zamieszkujący razem z obywatelem RP w naszym kraju może złożyć z tego tytułu wniosek o pobyt czasowy.

W przypadku, gdy partnerzy nie mieszkają w Polsce, a dopiero mają zamiar się tu przeprowadzić, po przeniesieniu życia osobistego i zawodowego do Polski cudzoziemiec może wystąpić o legalizację pobytu w trybie art. 187 pkt 8 tzw. Inne okoliczności. Art. 160 pkt 3 ma zastosowanie do osób, które mieszkają w Polsce, tu np. posiadają wspólne mieszkanie za które razem pokrywają koszty, dzieci uczęszczają do placówek przedszkolnych lub szkolnych, a nie są w związku małżeńskim. Chodzi przede wszystkim o prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego. Zarówno art. 160 pkt 3, jak też 187 pkt 8 ustawy o cudzoziemcach daje możliwość udzielenia zezwolenia na maksymalny okres 3 lat, również oba te artykuły nie dają prawa do wykonywania pracy bez dodatkowego zezwolenia. Pamiętać też należy, że zezwolenia udziela się osobie mieszkającej w Polsce, a nie jedynie przyjeżdżającej do Polski.

Pełne informacje z zakresu legalizacji pobytu dostępne są na stronach internetowych wszystkich Urzędów Wojewódzkich oraz na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

 

 

 

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.