Назад

Gdzie uzyskam pomoc w sytuacji gdy instytucja rządowa nie postępuje zgodnie z przepisami?

Ostatnia aktualizacja: 24.09.2020 (https://ec.europa.eu/solvit/index_pl.htm)

W sytuacji, gdy instytucja administracji państwowej łamie przepisy sprawę można zgłosić w systemie SOLVIT.
To system, w ramach którego urzędy administracji państwowej w krajach UE oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii pomagają w rozwiązywaniu problemów wynikających z błędnego stosowania przepisów unijnych.

Korzystanie z jego usług jest bezpłatne.


System pomaga egzekwować prawa przysługujące obywatelom UE – w sytuacji gdy mieszkają, pracują lub prowadzą działalność w innym kraju UE, działa on przede wszystkim przez internet. Chociaż w każdym kraju istnieje ośrodek SOLVIT-u, najlepiej kontaktować się z nim za pośrednictwem strony internetowej.

SOLVIT stara się rozwiązać problem w terminie 10 tygodni – począwszy od dnia, w którym sprawa zostanie przyjęta przez ośrodek działający w kraju, w którym wystąpił zgłoszony problem.

Może pomóc, gdy:

  • urząd państwowy w innym kraju UE nie przestrzega praw przysługujących osobom lub firmom na mocy przepisów UE,
  • sprawa nie trafiła jeszcze do sądu (choć może pomóc, jeśli złożono wniosek w sprawie administracyjnego postępowania odwoławczego).


Aby zgłosić sprawę należy wypełnić zgłoszenie dostępne na stronie internetowej.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.