Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza

Назад

Gdzie szukać szczegółowych informacji o dotacjach unijnych w moim regionie?

Gdzie szukać szczegółowych informacji o dotacjach unijnych w moim regionie?

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na jej rozwój są przyznawane w ramach różnych programów operacyjnych, a przyznanie dotacji zależy od spełnienia przez osobę ubiegającą się o dotację wszystkich warunków określonych w regulaminie danego programu pomocowego.

Żeby uzyskać informację, w ramach którego programu można uzyskać dofinansowanie, należy skontaktować się z ekspertami w zakresie funduszy unijnych. Takich informacji udzielają:

  • Punkty Informacyjne na temat funduszy europejskich - dane kontaktowe znajdują się na stronie portalu Funduszy Europejskich
  • Punkty Konsultacyjne działających pod agendą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Pełna lista Punktów znajduje się na stronie PARP

Można także skorzystać z wyszukiwarki dotacji unijnych w portalu Funduszy Europejskich.

Dotacje unijne - działanie 6.2 PO KL
Szczegółowe informacje o dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielanych w ramach działania 6.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki można uzyskać w wojewódzkich urzędach pracy (WUP). Na stronach internetowych WUP-ów znajdują się także listy instytucji, które przyznają dotacje w poszczególnych województwach. Dane kontaktowe WUP-ów są dostępne w portalu publicznych służb zatrudnienia.

Dotacja unijne - działanie 312 PROW
Szczegółowe informacje o dotacjach na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach działania 312 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich można uzyskać w regionalnych oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz pod bezpłatnym numerem infolinii ARiMR 0 800 38 00 84. Więcej informacji na stronie ARiMR.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.