Formalności po powrocie Formalności po powrocie

Назад

Czy zmiana nazwiska za granicą jest uznawana w Polsce?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Rozstrzygnięcia zagranicznych organów dotyczące zmiany nazwiska, jako sprawy cywilne w znaczeniu użytym w art. 1145 i art. 1149 Kodeksu postępowania cywilnego, podlegają uznaniu w Polsce z mocy prawa bez potrzeby prowadzenia w tym zakresie postępowania delibacyjnego, a w związku z tym mogą być podstawą wpisów w aktach stanu cywilnego stosownie do treści art. 108 ust. 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

Każdorazowo istotnym elementem procesu uznawania zagranicznych orzeczeń w zakresie imienia i/lub nazwiska jest ocena przeszkód wymienionych w art. 1146 ww. kodeksu, m.in, brak prawomocności orzeczenia, czy sprzeczność orzeczenia z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP. Z uwagi na wielość stanów faktycznych - kierownik urzędu stanu cywilnego, każdorazowo, indywidualnie traktując każdą sprawę dotyczącą uznawania zagranicznych orzeczeń w zakresie zmiany nazwiska, podejmuje autonomiczną decyzję w sprawie dokonania bądź odmowy dokonania czynności na podstawie orzeczenia organu państwa obcego.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.