Finanse osobiste Finanse osobiste

Назад

Czy za pozostawienie za granicą niespłaconych kredytów grożą mi jakieś konsekwencje po powrocie do Polski?

Co się stanie jeśli przed powrotem do kraju nie uda mi się spłacić pożyczki, którą zaciągnęłam w brytyjskim banku?

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2020 r.

Czy za pozostawienie za granicą niespłaconych kredytów grożą mi jakieś konsekwencje po powrocie do Polski?

Przed wyjazdem do kraju należy poinformować bank, z którego usług Pani korzysta, o planowanym wyjeździe. Należy także uzyskać informacje w jaki sposób należy uregulować pozostałe płatności związane z kredytem.

W sytuacji, kiedy dana osoba pozostawia niespłacony dług w Wielkiej Brytanii i wyjeżdża do Polski, dopiero podjęcie przez władze brytyjskie postępowania karnego może spowodować po stronie polskiej obowiązek wykonania pomocy prawnej w sprawie karnej lub nawet wykonania wydanego przez władze brytyjskie europejskiego nakazu aresztowania.

W wypadku orzeczeń wydanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym także sąd brytyjski, na podstawie których miałaby być wszczęta egzekucja, niezbędne jest przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie wykonalności przed polskim sądem.

W sprawach roszczeń niespornych, takich jak dług bankowy, po wydaniu orzeczenia sąd polski wystawia zaświadczenie ETE, czyli Europejski Tytuł Egzekucyjny. Skutkiem nadania orzeczeniu zaświadczenia ETE jest to, że niniejsze orzeczenie jest uznawane i wykonywane w każdym innym państwie członkowskim UE bez potrzeby prowadzenia dodatkowego postępowania.

Orzeczenie, któremu nadano zaświadczenie ETE, podlega wykonaniu według prawa państwa, w którym jest wykonywane. W Polsce orzeczenie opatrzone zaświadczeniem ETE, podlega wykonaniu po nadaniu klauzuli wykonalności, którą nadaje sąd rejonowy miejsca zamieszkania dłużnika.                          

Jeżeli zatem wierzyciel (np. bank) z innego państwa członkowskiego UE uzyska w tym państwie (państwo wydania) orzeczenie, to może on za pomocą ww. instrumentów europejskich i w oparciu o przepisy k.p.c., a w tym Księgi Czwartej k.p.c. (Uznanie i wykonanie niektórych orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzących z tych państw ugód i dokumentów urzędowych) oraz ustawy o komornikach sądowych i ustawy o kosztach komorniczych, złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko „polskiemu” dłużnikowi na terenie Polski (państwo wykonania).

 
 

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.