Podatki Podatki

Назад

Czy transferując zasiłek dla bezrobotnych z Irlandii do Polski muszę płacić podatek w Polsce?

Czy transferując zasiłek dla bezrobotnych z Irlandii do Polski muszę płacić podatek w Polsce?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Zasiłek dla bezrobotnych, zgodnie z art. 22 ust. 1 polsko-irlandzkiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, podlega opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji. Oznacza to, że jeżeli osoba bezrobotna pobierająca transferowany zasiłek dla bezrobotnych ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, dochody te podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Kwotę zasiłku należy wtedy wykazać w rozliczeniu rocznym z polskim urzędem skarbowym.

Od 1 stycznia 2007 r. za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uznaje się osobę, która:

  • posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)
  • lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu uzyskania wiążącej informacji na temat obowiązku podatkowego w Polsce w indywidualnych przypadkach zwracać się do właściwego terytorialnie organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. Więcej informacji na ten temat publikuje Krajowa Informacja Skarbowa w Ministerstwie Finansów na stronie www.kis.gov.pl w zakładce Interpretacje prawa podatkowego.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.