Rodzina Rodzina

Назад

Czy szkoły wspierają dzieci powracające z rodzicami do Polski, które nie znają bądź bardzo słabo znają język polski?

Czy szkoły wspierają dzieci powracające z rodzicami do Polski, które nie znają bądź bardzo słabo znają język polski?  

Zarówno obywatele polscy przybywający z zagranicy jak i cudzoziemcy podlegający obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mogą korzystać z dodatkowych zajęć języka polskiego, a w przypadku stwierdzenia różnic programowych z poszczególnych przedmiotów nauczania - do zajęć wyrównawczych. Dodatkowe zajęcia organizowane są przez organy prowadzące szkoły. Łączna liczba zajęć, z których mogą skorzystać uprawnieni uczniowie, wynosi 5 godzin tygodniowo, z czego dodatkowa bezpłatna nauka języka polskiego prowadzona jest w wymiarze, co najmniej dwóch godzin tygodniowo.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.