Przeprowadzka Przeprowadzka

Назад

Czy samochód zabytkowy sprowadzany jako mienie przesiedleńcze będzie zwolniony z akcyzy?

Ile wyniosą opłaty za samochód wyprodukowany w USA w 1973 r. (Oldtimer, zabytkowy) kupiony w Niemczech, sprowadzany do Polski ze Szwajcarii jako mienie przesiedleńcze. Wiem, że nie muszę płacić cła oraz VAT, ale czy będę musiał zapłacić podatek akcyzowy?  

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-09-11

Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają samochody osobowe, tj. pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją Nomenklatury Scalonej (CN) 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób. Należy wyjaśnić, iż samochody kolekcjonerskie mogą podlegać pod inny kod niż kod CN 8703. W przypadku klasyfikacji samochodu kolekcjonerskiego do kodu CN innego niż 8703, obowiązek w podatku akcyzowym nie powstanie.

Tym niemniej nawet w przypadku klasyfikacji danego samochodu do kodu CN 8703, samochód ten przywożony jako „mienie przesiedleńcze” spoza Unii Europejskiej na terytorium Polski podlega zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku akcyzowego po spełnieniu poniższych warunków:

  • samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby;
  • samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu poza terytorium państwa członkowskiego lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu;
  • osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, dowód potwierdzający spełnienie warunku 6 miesięcznego użytkowania samochodu w innym państwie, o którym mowa powyżej;
  • osoba ta przebywała poza terytorium państwa członkowskiego lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy poprzedzających zmianę miejsca pobytu;
  • samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny sposób oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy od dnia jego przywozu na terytorium kraju.

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.