Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza

Назад

Czy przysługuje mi prawo do opłacania preferencyjnych składek ZUS?

W 2006 roku zlikwidowałam działalność własnej firmy usługowej. Obecnie grozi mi utrata pracy, czy mogę ponownie otworzyć działalność i w związku z tym liczyć na ulgi z tytułu opłacania obowiązujących składek ZUS ?

Zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.) z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą skorzystać osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, które:

  • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
  • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Dla płatnika składek, który nie spełnia warunków przewidzianych w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60% kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy.
Z uwagi na bardzo ogólne sformułowanie zapytania nie jest możliwe udzielenie bardziej szczegółowych wyjaśnień. W razie dalszych wątpliwości należy zwrócić się, opisując konkretny stan faktyczny oraz podając swoje dane identyfikacyjne, do właściwej jednostki ZUS.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.