Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza

Назад

Czy prowadząc równocześnie firmę w Niemczech i drugą w Polsce muszę odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne w obu krajach, czy mogę je opłacać w jednym kraju?

Czy prowadząc równocześnie firmę w Wielkiej Brytanii i drugą w Polsce muszę odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne w obu krajach, czy mogę je opłacać w jednym kraju?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Zgodnie z artykułem 11 pkt. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego [Dz.U. UE L 166/1 z 30.04.2004 ze zm.] oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego [Dz.U. UE L 284/1 z dnia 30.10.2009], osoba może podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tylko w jednym państwie członkowskim Wspólnoty.

Zgodnie z artykułem 13 pkt. 2 Rozporządzenia Nr 883/2004 osoba prowadząca firmy na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w państwie członkowskim:

  1. w którym ma miejsce zamieszkania, jeżeli wykonuje znaczną część pracy w tym Państwie Członkowskim lub
  2. w którym znajduje się centrum zainteresowania dla jej działalności, jeżeli osoba ta nie zamieszkuje w jednym z Państw Członkowskich, w których wykonuje ona znaczną część swej pracy.

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.