Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza

Назад

Czy pracując w Hiszpanii i prowadząc firmę w Polsce muszę odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne w obu krajach, czy mogę je opłacać w jednym kraju?

Czy pracując w Hiszpanii i prowadząc firmę w Polsce muszę odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne w obu krajach, czy mogę je opłacać w jednym kraju?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Zgodnie z artykułem 11 pkt. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego [Dz.U. UE L 166/1 z 30.04.2004 ze zm.] oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego [Dz.U. UE L 284/1 z dnia 30.10.2009], osoba może podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tylko w jednym państwie członkowskim Wspólnoty.

Zgodnie z artykułem 13 pkt. 3 Rozporządzenia Nr 883/2004 osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i prowadzi działalność gospodarczą w różnych państwach członkowskich podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym wykonuje swą pracę najemną.

Oznacza to, że osoba mająca w Polsce status osoby prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek i w tym samym zatrudniona na terenie Hiszpanii, zgodnie z art. 13 pkt. 3 Rozporządzenia 883/2004 podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w Hiszpanii.

Osoba, która prowadząc działalność gospodarczą w jednym państwie UE podlega ubezpieczeniom w innym państwie, musi posiadać zaświadczenie o opłacaniu składek na ubezpieczenie, wydane przez to państwo, w którym opłacane są składki (formularz E101 lub A1).

Jeżeli osoba ta podlega ustawodawstwu hiszpańskiemu, to hiszpańska instytucja ubezpieczeniowa powinna wydać jej stosowny dokument potwierdzający opłacanie składek. Zaświadczenia te wydawane są na określony okres, który wynika z praktyki danej instytucji ubezpieczeniowej.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.