Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza

Назад

Wróciłem z UK i chce otworzyć własną działalność. Koszty mnie przerażają. Co warto wiedzieć?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Istnieje kilka rozwiązań, które mogą ułatwić start dla rozpoczynającego działalność.

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub nie wykonujące innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej, mogą ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Czas rozpatrzenia wniosku o dotację wynosi 30 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Przyznanie dotacji jest dokonywane na podstawie umowy.

Dotacja ma charakter jednorazowy i jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności. W ten sposób można sfinansować np. zakup laptopa lub innego sprzętu biurowego niezbędnego do prowadzenia działalności, nie można natomiast opłacać składek ZUS, abonamentu telefonicznego itp. Te wydatki przedsiębiorca musi pokrywać z własnych przychodów.

Wniosek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, w którym jest się zarejestrowanym.

Osoby podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmujące ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonywania jej na rzecz byłego pracodawcy, nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca może zrezygnować z tego uprawnienia.

Po upływie 6 miesięcy zwolnienia z opłacania składek, przedsiębiorca może skorzystać z tak zwanego ZUS-u preferencyjnego przez okres 24 miesięcy.

Składki preferencyjne obliczane są od minimalnej, miesięcznej podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, podczas gdy, dla porównania, pełne wynoszą 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Daje to różnicę kilkuset złotych, co dla firmy, która dopiero się rozwija, ma duże znaczenie. Zaoszczędzone środki można przeznaczyć na inne cele, na przykład na rozwój.

Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą jednak skorzystać z prawa do niższych składek. Ci, którzy wykonują czynności na rzecz byłego pracodawcy, które wchodziły w ich zakres obowiązków na etacie w bieżącym lub ubiegłym roku, zobowiązani są odprowadzać pełne składki do ZUS-u.

Mały ZUS, czyli składki uzależnione od przychodu. Warunkiem skorzystania z małego ZUS-u jest:

  • prowadzenie działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych przepisów szczególnych;
  • uzyskiwanie przychodu z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym w wysokości nie wyższej niż trzydziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Najniższa podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.