Przeprowadzka Przeprowadzka

Назад

Jak przewieźć antyki z Włoch?

Ostatnia aktualizacja: 05.06.2020 r. (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Mam do przewiezienia z Rzymu parę antyków takich jak obrazy, srebra, monety, powiedziano mi ze prawdopodobnie będę musiała zapłacić cło. Są to rzeczy osobiste pochodzące z mojej kolekcji prywatnej. Jaka jest procedura?

Z dniem przystąpienia do UE Polska została objęta unią celną, co oznacza zakaz stosowania między państwami członkowskimi ceł przywozowych i wywozowych. Rzeczy przywożone do Polski z terytorium Unii Europejskiej, w tym również jako mienie przesiedleńcze, nie podlegają obowiązkowi zapłaty cła.

Do mienia osobistego zalicza się m.in.: majątek ruchomy gospodarstwa domowego (rzeczy osobiste, umeblowanie i wyposażenie przeznaczone na własny użytek danych osób lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych).

Poszczególne państwa chronią swoje dziedzictwo kulturowe, dlatego przewóz zabytków jest ograniczany wewnętrznymi przepisami prawa. Na przywóz zabytków do Polski nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia, o ile taki przywóz nie jest dokonywany z państw spoza Unii Europejskiej.

Każde państwo reguluje jednak szczegółowe zasady wywozu zabytku z terenu swojego kraju. Polska również ma przyjęte odpowiednie regulacje w tej dziedzinie. Niemniej, w Pani przypadku zastosowanie mają szczegółowe regulacje prawa włoskiego. Stąd też sugerujemy upewnienie się, czy posiadane przez Panią przedmioty nie podlegają ograniczeniom przemieszczania poza Włochy. Podstawowe informacje w tym zakresie podane są np. na stronie internetowej florenckiej Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio: www.sbap-fi.beniculturali.it/index.php?it/245/circolazione-delle-opere.​​​

​Uzyskanie odpowiednich pozwoleń będzie wymagało zarejestrowania się na dedykowanej stronie internetowej włoskiego Ministerstwa Dóbr i Działań Kulturalnych oraz Turystyki i podania stosownych informacji. Adres tej strony to: http://www.sue.beniculturali.it​ . 

 
 

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.