Rodzina Rodzina

Назад

Czy po powrocie do Polski mogę rozpocząć naukę w liceum?

Mam 15 lat i chciałabym za dwa lata wrócic do Polski, aby tam zacząć uczęszczać do liceum. Czy jest taka możliwość?

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2020 r.

Lata nauki w szkole zagranicznej są uznawane w polskiej szkole. Dlatego po powrocie do Polski zostanie Pani przyjęta do polskiej  szkoły na podstawie świadectw promocyjnych ze szkoły zagranicznej. Wszystkie świadectwa nauki (zaświadczenia o nauce) ze szkoły zagranicznej oraz polskiej za granicą, do której Pani uczęszczała będą honorowane w polskiej szkole.

Proszę pamiętać, że warto udać się dyrektora  szkoły w Polsce i przedstawić wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie za granicą obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (w tym przetłumaczone świadectwo zagraniczne oraz świadectwa z kolejno ukończonych klas szkoły polskiej za granicą, jeśli Pani do takich uczęszczała), gdyż decyzję o przyjęciu ucznia do konkretnej klasy i szkoły podejmuje dyrektor danej szkoły na podstawie przedstawionych dokumentów.

Więcej informacji na temat Edukacji po powrocie znajdzie Pani w Powrotniku.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.