Zdrowie Zdrowie

Назад

W Wielkiej Brytanii nie chcą uznać polskiego zwolnienia lekarskiego. Co robić?

Ostatnia aktualizacja: 08.06.2020 r. (ZUS)

Pracuję w Anglii, jestem tam ubezpieczona. Gdy byłam w Polsce zdecydowałam sie zrobić operację oka prywatnie, za co zapłaciłam. Dostałam ze szpitala miesiąc zwolnienia chorobowego, w pracy nie chcą mi tego uznać. Co robić?

Zgodnie z art. 27 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do celów stosowania art. 21 ust. 1 rozporządzenia podstawowego dane zawarte w zaświadczeniu o niezdolności ubezpieczonego do pracy, które zostało sporządzone w innym państwie członkowskim na podstawie diagnozy medycznej lekarza lub instytucji przeprowadzających badanie, mają taką samą wartość prawną jak zaświadczenie sporządzone we właściwym państwie członkowskim.

Władze, instytucje i sądy Państwa Członkowskiego nie mogą odrzucić wniosków lub innych dokumentów skierowanych do nich z powodu tego, że są sporządzone w urzędowym języku innego Państwa Członkowskiego uznanym za język urzędowy tego państwa.

W związku z powyższym, zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy w razie choroby wydane w Polsce dla osoby podlegającej ubezpieczeniom społecznym w Wielkiej Brytanii, ma taką samą wartość prawną jak zaświadczenie lekarskie wydane w Wielkiej Brytanii. Zaświadczenie to nie wymaga tłumaczenia na język angielski. Zatem postępowanie pracodawcy, który nie chce uznać zaświadczenia lekarskiego wystawionego w Polsce, jest nieprawidłowe.

W takim przypadku może Pani zwrócić się do angielskiej instytucji ubezpieczeniowej Department for Work and Pensions lub do dowolnego Oddziału ZUS w Polsce, w celu podjęcia interwencji w tej sprawie. Oddział ZUS potwierdzi wystawienie zwolnienia lekarskiego, wystawiając formularz E 115 i przekaże go do właściwej instytucji zagranicznej.

W tym celu powinna Pani poinformować ZUS o wystawionym w Polsce zwolnieniu lekarskim (np. podać jego numer, datę niezdolności do pracy, kopię wydruku e-ZLA, jeżeli Pani posiada).


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.