Назад

Czy mój mąż Amerykanin potrzebuje zezwolenia na pracę w Polsce?

Czy mój mąż Amerykanin po przyjeździe do Polski, w oczekiwaniu na wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, może pracować czy potrzebuje zezwolenia na pracę? Czy może pracować bez zezwolenia jako lektor języka obcego w prywatnej szkole językowej czy tylko jako nauczyciel w szkole państwowej?

Bardzo ważną rzeczą jest rozróżnienie wymogu posiadania zezwolenia na pracę od wymogu odpowiedniego statusu pobytowego (czyli wizy lub zezwolenia na zamieszkanie, ewentualnie przebywania na podstawie ruchu bezwizowego). W opisanej sytuacji Pani męża, jeżeli zamierza on podjąć  pracę w Polsce, należy po pierwsze określić, czy potrzebuje on zezwolenia na pracę, czy też nie.

Jeżeli Pani mąż zamierza wykonywać pracę jako nauczyciel języka w prywatnej szkole językowej - kluczowe znaczenie ma status tej szkoły. Zgodnie z §2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 156, poz. 1116 z późn. zmianami):
§ 2. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę jest dopuszczalne w przypadku cudzoziemców:
4) będących nauczycielami języków obcych, którzy wykonują pracę w przedszkolach, szkołach lub placówkach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub Ochotniczych Hufcach Pracy;

Trzeba ustalić, czy szkoła językowa, która ma być pracodawcą Pani męża, jest "placówką, o której mowa w przepisach o systemie oświaty". Pani mąż powinien w tym celu skontaktować się z przyszłym pracodawcą. Szkoła językowa jest placówką, o której mowa w przepisach o systemie oświaty, jeśli prowadzi działalność określoną w art. 2 ust. 3a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i w związku z tym podlega wpisowi do ewidencji na podstawie art. 82 tej ustawy. Najprościej to stwierdzić, pytając, czy szkoła ma dokument o wpisie do ewidencji szkół, prowadzonej przez prezydenta miasta/burmistrza/wójta.

Jeżeli tak, możliwa jest praca bez zezwolenia. Jeśli zaś szkoła językowa nie jest taką placówką (lecz np. prywatną działalnością gospodarczą w zakresie kursów językowych) wówczas potrzebne będzie zezwolenie na pracę.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.