Назад

Czy mogę złożyć wniosek do sądu polskiego o uznanie wyroku angielskiego bez uzyskania ETE ?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Mam bardzo poważny problem ponieważ mój pracownik jest mi winny pieniądze. Mam przeciwko niemu wyrok angielski ale wraz z całą rodziną uciekł do Polski. Czy mogę złożyć wniosek do sądu polskiego o uznanie wyroku angielskiego bez uzyskania ETE w Anglii? Uzyskanie ETE od tej kwoty będzie mnie drogo kosztować. Czy aby założyć sprawę muszę uzyskać angielskie ETE zanim złożę wniosek w Polsce?

Osoba posiadająca orzeczenie sądów państw obcych w sprawach cywilnych chcąc wyegzekwować zasądzone roszczenie może domagać się nadania klauzuli wykonalności temu orzeczeniu, o ile postępowanie zostało wszczęte przed 1 stycznia 2015 r.  Jeśli postępowanie toczyło się przed tą datą to konieczne jest uzyskanie ETE.

Osoba wnosząca o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu zagranicznemu powinna przedstawić urzędowy odpis tego orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności i wykonalności wraz z tłumaczeniem na język polski. O nadaniu klauzuli wykonalności orzeka sąd okręgowy miejsca zamieszkania albo siedziby dłużnika, a w braku takiego sądu - sąd okręgowy, w którego okręgu ma być prowadzona egzekucja. Wniosek o stwierdzenie wykonalności podległa opłacie w wysokości 300 zł.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.