Formalności po powrocie Formalności po powrocie

Назад

Czy książeczkowy dowód osobisty pozostaje ważny pomimo wprowadzenia dowodów plastikowych?

Mam stary, książeczkowy dowód osobisty. Czy muszę go wymieć na nowy, plastikowy?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Dowód książeczkowy jest obecnie nieważny. Każdy pełnoletni obywatel Polski, zamieszkujący na stałe na terenie RP, ma obowiązek posiadania ważnego dowodu osobistego.

Polski obywatel posiadający książeczkowy dowód osobisty powinien niezwłocznie wymienić ten dokument na nowy. Od dnia 4 marca 2019 r. wprowadzony został nowy wzór dowodu osobistego tzw. E-dowód, tj.: dowód osobisty z warstwą elektroniczną.

Pełnoletni obywatel Polski, który zamieszkuje na stałe na terenie Polski i który uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale Dowód osobisty.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.