Powrót

Rozwiązanie umowy najmu

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-11-27

Rozwiązanie umowy najmu

W Wielkiej Brytanii umowa najmu ma zazwyczaj formę tzw. „tenancy agreement”. Trzeba zwrócić uwagę na to, jak został w niej sformułowany zapis o trybie rozwiązania umowy i okresie wypowiedzenia.

W Wielkiej Brytanii standardem jest 6-miesięczny okres najmu. Próba wyprowadzenia się przed takim okresem bez porozumienia stron może się zakończyć koniecznością opłacenia czynszu za brakujące miesiące niezależnie od tego, czy w lokalu przebywamy czy też nie. Umowa najmu może również zawierać zapis w jakich okolicznościach właściciel lokalu lub agent może zatrzymać część wpłaconego na  początku umowy depozytu. Przed wypowiedzeniem umowy najmu należy te kwestie dokładnie zweryfikować w umowie.

W przypadku zerwania kontraktu i wyprowadzki bez uregulowania należności landlord bądź agencja mają prawo zgłosić nas na listę dłużników. Może to zepsuć przyszłe plany powrotu do Wielkiej Brytanii, założenia tam konta bądź starania o kredyt (w tym także po powrocie do Polski).

Właściciele mieszkań i agencje zazwyczaj przestrzegają zapisów w umowach dotyczących okresu najmu i wypowiedzenia.
W niektórych wypadkach można jednak dojść do porozumienia w sprawie wcześniejszej wyprowadzki i rozwiązać umowę
za porozumieniem stron. Trzeba jednak pamiętać, że właściciele zazwyczaj naciskają na dotrzymanie korzystnego dla nich zapisu o 6-miesięcznym okresie wynajmu.

Warto wiedzieć

Wyprowadzając się, warto poprosić właścicieli domu bądź mieszkania o pisemne potwierdzenie rozwiązania bądź wypełnienia kontraktu. Istotne mogą być także referencje. Coraz częściej stają się one bowiem przydatne także przy okazji wynajmu mieszkań w największych polskich miastach, w których dochodzi – zwłaszcza w najlepszych dzielnicach – do tzw. castingów na lokatorów.             

Innym od negocjacji sposobem na wcześniejszą wyprowadzkę przed końcem kontraktu jest wykorzystanie tzw. klauzuli umownego prawa odstąpienia (ang. break clause), jeżeli taka została zawarta w umowie najmu. Klauzula odstąpienia powinna wskazywać z jakim wyprzedzeniem możemy notyfikować wynajmującemu chęć wyprowadzki przed okresem jej zakończenia umowy. W przypadku wspólnego najmu (ang. Joint tenancy) wszyscy zawarci w umowie najemcy muszą zgodzić się na użycie klauzuli odstąpienia.

Nie wszystkie umowy zawierają klauzulę odstąpienia, najczęściej jest ona wpisywana do umów wynajmu długookresowego.

Dodatkowe źródło informacji: www.gov.uk

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.