Powrót

Przewóz zabytków

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-30

Poszczególne państwa chronią swoje dziedzictwo kulturowe, dlatego przewóz zabytków jest ograniczany przepisami prawa. Do przewozu zabytków nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia.

Przewóz zabytków

Na przywóz zabytków nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia. Jeśli jednak taki przywóz dokonywany jest z państw nienależących do Unii Europejskiej to należy taki przywóz zgłosić w urzędzie celnym, w celu objęcia przedmiotu procedurą dopuszczenia do obrotu lub inną procedurą celną.

Warto również sprawdzić, czy w myśl ustawodawstwa kraju emigracji możliwy jest wywóz danego zabytku.

Wywóz zabytków z Polski podlega kontroli uregulowanej w szeregu aktów prawnych normujących zasady wydawania pozwoleń i innych dokumentów potwierdzających możliwość wywozu takich obiektów. Brak stosownego dokumentu może grozić sankcją karną.
Generalnie konieczność posiadania pozwolenia na wywóz za granicę ogranicza się jedynie do tych przedmiotów, które spełniają kryteria odpowiedniego wieku, jak i kwoty lub tylko wieku (dla niektórych kategorii przedmiotów). Należy jednak zwrócić uwagę, iż inne zabytki, które mogą być wywożone bez uzyskania pozwolenia mogą w niektórych przypadkach wymagać stosownego dokumentu potwierdzającego organom straży granicznej i służby celnej ten fakt.  

Szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Ochrony Zabytów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej o wywozie zabytków i dóbr kultury za granicę można przeczytać na stronie Ministerstwa.

 

Podstawa prawna:

 

Przepisy krajowe

  • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  • Ustawa z 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz.U. z 5 czerwca 2017 r. poz. 1086);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku „o opłacie skarbowej”
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków za granicę
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Przepisy międzynarodowe

  • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 1081/2012 z dnia 9 listopada 2012 r. do celów rozporządzenia Rady (WE) nr 116/2009 w sprawie wywozu dóbr kultury
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie wywozu dóbr kultury

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.