Powrót

Przewóz okazów gatunków zagrożonych wyginięciem

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-09-19

Przewóz okazów gatunków zagrożonych wyginięciem (zwanych okazami CITES) podlega ograniczeniom i może odbywać się wyłącznie na podstawie odpowiedniej dokumentacji.

Przewóz okazów gatunków zagrożonych wyginięciem

Należy pamiętać, że przewóz okazów gatunków zagrożonych wyginięciem wymaga uzyskania specjalnych dokumentów, a ich brak grozi karą więzienia, karą pieniężną i konfiskatą przewożonych okazów.

Przed przywozem pamiątek z egzotycznych roślin i zwierząt należy upewnić się, czy nie są one objęte przepisami dotyczącymi ochrony dzikiej fauny i flory poprzez ograniczanie handlu (CITES). Jeżeli przewożona rzecz została utworzona z zagrożonych gatunków objętych tymi przepisami, nie znaczy to, że nie ma możliwości przywiezienia jej do kraju. Należy jednak upewnić się, że okaz został legalnie pozyskany i dopełnić wszelkich wymaganych procedur eksportowych i importowych.

Lista gatunków zagrożonych wyginięciem jest zawarta w załącznikach I, II i III Konwencji Waszyngtońskiej. Z ich treścią można zapoznać się na stronie sekretariatu CITES.

Przed planowanym przyjazdem należy sprawdzić czy okazy, które chcemy przywieźć do Unii Europejskiej, należą do gatunków CITES i czy ich wwóz jest obecnie dozwolony. Ze względu na swobodny przepływ towarów w obrębie Unii Europejskiej dokumenty CITES wydane w jednym z krajów Wspólnoty są honorowane przez inne kraje.

Okazami CITES są żywe lub martwe rośliny i zwierzęta, ich części i produkty pochodne, np.:

 • spreparowane zwierzęta lub części ich ciał,
 • torebki, portfele, paski, buty wykonane np. ze skór krokodyli, węży czy waranów,
 • futra i skóry z dzikich kotów, niedźwiedzi, wydr lub wilków,
 • wyroby jubilerskie, rzeźby w skład których wchodzi np. kość słoniowa,
 • pamiątki, takie jak koralowce, wybrane muszle - np. przydaczni i skrzydelnika olbrzymiego; pamiątki z kości słoniowej, zębów hipopotama, kości żyraf i innych chronionych zwierząt, włosia słonia, skór gadów; pióra np. papug, ptaków drapieżnych czy sów; nalewki z chronionymi gatunkami węży; zasuszone koniki morskie, szczęki rekinów itp.,
 • tradycyjne medykamenty mogące zawierać m.in. róg nosorożca, kości dzikich kotów, żółć niedźwiedzi, łuski łuskowców, wyciągi z koników morskich, pijawek czy storczyków,
 • meble, wyroby z drewna gatunków CITES (m.in. z palisandrów).

Znając nazwę łacińską konkretnego gatunku można sprawdzić czy należy on do CITES poprzez tą wyszukiwarkę.

Pełna lista gatunków objętych ochroną znajduje się w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.

W przypadku wątpliwości sugerujemy kontakt z Ministerstwem Klimatu i Środowiska: cites-ma@mos.gov.pl, 22 369 24 07, 369 22 59.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

 

Warto wiedzieć

Zezwolenia CITES w Polsce wydawane są przez Ministra Klimatu i Środowiska:

Departament Ochrony Przyrody Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Dane kontaktowe:

 • e-mail: cites-ma@mos.gov.pl
 • telefon: 22 36 92 259; 22 36 92 407; 22 36 92 018 (wtorki i czwartki, g. 9-13).

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - tekst ujednolicony
 • Rozporządzenie Rady (WE) NR 338/97

 

Aktualizacja: Ministerstwo Klimatu i Środowiska


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.