Powrót

Zarejestrowanie pojazdu używanego sprowadzonego z państwa, które nie należy do Unii Europejskiej

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2022-10-13

Termin rejestracji pojazdu

W ciągu 30 dni od sprowadzenia pojazdu do Polski należy dokonać jego rejestracji. Po tym terminie nie można się nim poruszać po drogach.

Kto może zarejestrować pojazd

 • Właściciel pojazdu. Jeśli pojazd ma współwłaścicieli - wszyscy powinni być obecni podczas rejestracji,
 • osoba, która może reprezentować firmę (właściciel lub pełnomocnik) - jeśli pojazd jest własnością firmy,
 • osoba albo przedstawiciel firmy, któremu pojazd powierzyła zagraniczna osoba fizyczna lub prawna.

Sprawę można załatwić również przez pełnomocnika.

Należy pamiętać, że nie można poruszać się po drogach pojazdem, który nie jest zarejestrowany.

 

Co należy zrobić

 • Przed rejestracją należy ubezpieczyć pojazd (należy wykupić ubezpieczenie OC). Należy pamiętać, że pojazd bez ważnego ubezpieczenia OC nie może poruszać się po drogach.
 • Zebrać wszystkie potrzebne dokumenty
 • Zrobić wszystkie potrzebne opłaty.
 • Złożyć dokumenty w urzędzie.

Dokumenty można:

 • złożyć bezpośrednio w urzędzie,
 • wysłać pocztą,
 • złożyć przez internet - jeśli w urzędzie jest taka możliwość.

Urzędnik zarejestruje pojazd czasowo na 30 dni.

 

Co przygotować

 • wniosek o rejestrację pojazdu,
 • dokument, który potwierdzi, że osoba zgłaszająca jest właścicielem pojazdu, na przykład umowa kupna/sprzedaży lub faktura VAT za zakup pojazdu,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu (jeśli pojazd nie ma tablic albo jeśli tablice trzeba zwrócić do kraju, z którego pojazd jest sprowadzony - wystarczy oświadczenie wnioskującego, w którym napisze, że pojazd nie ma tablic rejestracyjnych albo że organ rejestrujący państwa, z którego pojazd jest sprowadzony),
 • potwierdzenia wszystkich opłat,
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu (zaświadczenie wydaje uprawniony diagnosta na stacji kontroli pojazdów,
 • wynik badania musi być pozytywny, pojazd bez ważnego badania technicznego nie może poruszać się po drogach),
 • dowód rejestracyjny,
 • dowód odprawy celnej (dokument należy wziąć z urzędu celnego).

 

Dokumenty w języku obcym należy dołączyć do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Nie ma konieczności tłumaczenia tylko dowodu rejestracyjnego, który został wydany w państwie UE w zakresie zawierającym kody ujednolicone na poziomie Unii Europejskiej.

 

Dokumenty musi przetłumaczyć tłumacz przysięgły albo polski konsul z państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Jeżeli w Polsce nie ma tłumacza przysięgłego danego języka, tłumaczenie może zrobić tłumacz przysięgły z państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

 

Gdzie można zarejestrować pojazd

W wydziale komunikacji urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania.

Może to być:

 • urząd starostwa powiatowego,
 • urząd miasta — osoby mieszkające w mieście na prawach powiatu,
 • urząd dzielnicy — osoby mieszkające w Warszawie.

Od 4 grudnia 2020 r. rejestracji pojazdu może dokonać również starosta właściwy ze względu na miejsce czasowego zamieszkania właściciela pojazdu.

 

Opłaty

Opłaty w urzędzie:

 • 66,50 zł - opłata za dowód rejestracyjny i komplet znaków legalizacyjnych,
 • 13,50 zł - opłata za pozwolenie czasowe.

Opłaty za tablice rejestracyjne:

 • 80 zł - samochodowe,
 • 40 zł - motocyklowe,
 • 30 zł - motorowerowe,
 • 1 000 zł - indywidualne.

Dodatkowe opłaty:

 • 50 gr - opłata ewidencyjna, którą wnosi się osobno za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych.

Płatności można dokonać:

 • w kasie urzędu, w którym pojazd jest rejestrowany,
 • przelewem na konto urzędu, w którym pojazd jest rejestrowany.

Na czym polega rejestracja pojazdu i jaki jest termin realizacji

Rejestracja czasowa

Podczas pierwszej wizyty urzędnik zarejestruje pojazd czasowo na 30 dni. Przez ten czas urzędnik sprawdzi informacje o pojeździe i zapewni produkcję dowodu rejestracyjnego. Wnioskujący natomiast dostanie od urzędnika pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne, które pozwalają na swobodnie poruszanie się po drogach.

Zazwyczaj urzędnik dokonuje czasowej rejestracji od razu.

 

Właściwa rejestracja

W ciągu 30 dni kalendarzowych urzędnik zarejestruje pojazd na stałe, a wnioskujący dostanie właściwe dokumenty.

Należy pamiętać, że czasowa rejestracja obowiązuje 30 dni. Jeśli urząd w tym czasie nie zarejestruje pojazdu na stałe - należy pójść do urzędu, żeby wydłużył czasową rejestrację na kolejne 14 dni.

 

Obecnie czasowa rejestracja oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Jeśli urząd w tym czasie nie zarejestruje pojazdu na stałe - należy pójść do urzędu, żeby wydłużył czasową rejestrację na kolejne 14 dni.

Jeśli minie termin czasowej rejestracji - a pojazd wciąż nie będzie zarejestrowany na stałe - nie można poruszać się nim po drogach. Zazwyczaj urzędy informują, że pojazd jest już zarejestrowany na stałe i można odebrać dowód rejestracyjny. Decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny należy odebrać w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o rejestrację pojazdu.

Urzędnik może odmówić rejestracji pojazdu (gdy na przykład nie zostaną złożone wszystkich  dokumentów wszystkie dokumenty albo złożono kopię jakiegoś dokumentu zamiast oryginału).

Decyzja wydawana jest w formie pisemnej.

Od decyzji można się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Informacja o tym, jak się odwołać, znajduje się w decyzji otrzymanej z urzędu.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn.)

Aktualizacja: Ministerstwo Infrastruktury

Procedura rejestracji