Powrót

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

 

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-11-16

„Rządowy Program Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie” to finansowe i doradcze wsparcie dla osób, które chcą założyć swoją firmę, a także dla tych, które firmę już prowadzą i chciałyby utworzyć dodatkowe miejsce pracy.

 

Ze wsparcia na założenie swojej firmy mogą skorzystać:

 • studenci ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich,

 • absolwenci szkół i uczelni wyższych poszukujący pracy, do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,

 • bezrobotni zarejestrowani w urzędzie, do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego,

 • poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych - członkowie rodziny opiekujący się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, niepobierający świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego.

Ważne informacje

 • wartość pożyczki to ok. 140 tys. zł (20-krotność przeciętnego wynagrodzenia),
 • aktualne oprocentowanie to 1,45 proc. lub 0,58 proc. w skali roku,
 • brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki,
 • okres spłaty pożyczki do 7 lat,
 • karencja w spłacie do 1 roku.

 

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy jest dostępna dla:

 • przedsiębiorców,

 • niepublicznych przedszkoli i szkół,

 • żłobków, klubów dziecięcych, podmiotów, które świadczą usługi rehabilitacyjne dla dzieci,

 • osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, zamieszkujących lub mających siedzibę na terytorium Polski oraz producentów rolnych.

Ważne informacje

 • wartość pożyczki to ok. 42 tys. zł (6-krotność przeciętnego wynagrodzenia)
 • aktualne oprocentowanie to 1,45 proc. lub 0,58 proc. w skali roku
 • brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki
 • okres spłaty pożyczki wynosi do 3 lat

Jeśli chcesz się dowiedzieć, o jaką kwotę możesz się ubiegać, skorzystaj z kalkulatora dostępnego na stronie BGK.

Na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego jest więcej informacji o czasie spłaty pożyczki, okresach karencji oraz instytucjach, które udzielają pożyczek z programu. 

 

Źródło: Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.