Powrót

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2022-10-10

„Rządowy Program Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie” to finansowe i doradcze wsparcie dla osób, które chcą założyć swoją firmę, a także dla tych, które firmę już prowadzą i chciałyby utworzyć dodatkowe miejsce pracy.

Program oferuje ponad 120 tys. zł pożyczki ze stałym niskim rocznym oprocentowaniem 1,70 % lub 0,68 %

 

 

Ze wsparcia na założenie swojej firmy mogą skorzystać:

  • studenci ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich,

  • absolwenci szkół i uczelni wyższych poszukujący pracy, do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,

  • bezrobotni zarejestrowani w urzędzie, do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego,

  • poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych - członkowie rodziny opiekujący się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, niepobierający świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego.

 

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy jest dostępna dla:

  • przedsiębiorców

  • niepublicznych przedszkoli i szkół,

  • żłobków, klubów dziecięcych, podmiotów, które świadczą usługi rehabilitacyjne dla dzieci,

  • osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, zamieszkujących lub mających siedzibę na terytorium Polski oraz producentów rolnych.

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć, o jaką kwotę możesz się ubiegać, skorzystaj z kalkulatora dostępnego na stronie BGK.

Na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego jest więcej informacji o czasie spłaty pożyczki, okresach karencji oraz instytucjach, które udzielają pożyczek z programu. 

 

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.