Powrót

Powszechny obowiązek obrony w Polsce

Powszechny obowiązek obrony w Polsce

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-26

W Polsce w okresie pokoju nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej. Zniesiony został również obowiązek odbywania przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych.

Jednak w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych może zostać wprowadzony.

Wszyscy obywatele polscy (kobiety i mężczyźni), którzy ukończyli 18 lat, podlegają rejestracji prowadzonej na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.

Prowadzenie rejestracji nie wymaga osobistego uczestnictwa, zgody lub powiadomienia danej osoby. Natomiast w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny Rada Ministrów może wprowadzić obowiązek osobistego zgłoszenia się do rejestracji. 

Niektóre grupy kobiet i wszyscy mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat, podlegają obowiązkowi kwalifikacji wojskowej.

 

Rozdział ten omawia następujące zagadnienia:


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.