Powrót

PESEL

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-04

Numer PESEL jest to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną, zawierający datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną.

PESEL

Numer PESEL nadaje się:

  • obywatelom polskim zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • obywatelom polskim zamieszkującym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;
  • osobom obowiązanym na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL (na wniosek);
  • cudzoziemcom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełne informacje dotyczące numeru PESEL są dostępne na stronie gov.pl. oraz stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL

 

Teksty aktów prawnych są dostępne w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP

 

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.