Powrót

Paszporty i paszporty tymczasowe

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-25

Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Dokument ten uprawnia do przekraczania granicy, pobytu za granicą oraz poświadcza tożsamość osoby i obywatelstwo polskie.

Paszporty są wydawane na okres:

  • 10 lat od daty wydania, dla osób powyżej 13 roku życia
  • 5 lat dla dzieci w przedziale wiekowym do 13 lat

Paszporty mają formę książeczki. Paszporty wydawane od 28 sierpnia 2006 r. zawierają zakodowane w warstwie elektronicznej dokumentu dane biometryczne jego posiadacza – wizerunek twarzy, a od 29 czerwca 2009 r. – również odciski palców.

Szczegółowe informacje dotyczące paszportów można znaleźć na stronie www.obywatel.gov.pl.

Paszport tymczasowy wydaje się:

  • obywatelom polskim przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nich na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • obywatelom polskim przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;
  • obywatelom polskim przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
  • osobom przebywającym w Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową;
  • osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

Paszport tymczasowy nie zawiera danych biometrycznych. Jest ważny na określony w nim czas, ale nie dłużej niż 12 miesięcy.

Szczegółowe informacje dotyczące paszportu tymczasowego można znaleźć na stronie www.obywatel.gov.pl 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 758).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 152 poz. 1026 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz.U. z 2010 r. Nr 25 poz. 126).

Teksty aktów prawnych są dostępne w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej http://dziennikustaw.gov.pl/


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.